Basın Özgürlüğü

basın özgürlüğü

 

Basın Özgürlüğü

Demokrasinin bize sağladığı olanaklarla, laik bir düzen içinde, bize seçtiğimiz kişilerin çalışmalarını takip etmemizi sağlayan en önemli organ basındır.

Bağımsız basın organları bizlere en doğru haberleri sunmak içindir, çünkü, bu bağımsızlık onların olduğu kadar arkasında Türk Milleti’nin haber alma özgürlüğünü taşır. Gerçekten özgür haber dolaşımın varlığı demokratik, siyasal düzenin temel ölçütüdür ve özgür haber dolaşımını engelleyen, sınırlayan, yasal düzenleme yapılamaz, uygulama gerçekleştirilemez. Eğer özgür haber dolaşımın sınırlandırıldığı, engellendiği bir yasal düzenleme varsa demokratik siyasal yapı yok demektir.

İktidarda olanların da en temel görevlerinden birisi basın iş kolundaki sorunların gerçek kaynağını araştırmak ve çözüm yollarını bulmaktır. Oysa ki yeni hükümet basına sansür uygulamalarını daha da ağırlaştırarak, basın emekçilerinin kalemlerini kıracak, ağızlarını bantlayacak yeni bir yasa hazırlığı içine girmiştir. Bunun da tek amacı, demokrasiyi ortadan kaldırmaktır.

Görüyoruz ki iktidara gelebilmek için demokrasinin bütün olanaklarından faydalanan ikitidar partileri işleirne gelmediği için basının gücünü ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Bilmelidirler ki özgür basını karşılarına almak onların iktidardan kopmalarında ilk adım olacaktır.

Bizler,  Türk gençleri olarak basın özgürlüğü ne vurulmak istenen bu balatanın sahiplerine sesleniyoruz: Hiçkimse ve hiç bir güç bizi özgür haber alma hakkımızdan mahrum edemez. Buna ne basın ne de halkımız izin vermeyecektir. Türk Milleti özgür basından alacağı doğru haberlerle olup bitenlerden haberdar olacak, seçtiği adamların çalışmalarını takip edecek ve kendini yönetmede ilk adım olan özgür basınla demokrasi içinde cumhuriyetiyle sonsuza dek yaşayacaktır.

See also  Centralized Money Economy
*** Articles and news published on this site cannot be published without reference to the site and author Arzu ALVAN. All rights reserved.

If you like the article, you can share it on your social media account.

Share on:

Leave a Comment